Friss hírek

2019-08-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. augusztusi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-07-30
Maria Teresa Uribe grafika és fesmény kiállításának megnyitója
bovebben>>>
2019-07-15
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019 júliusi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-07-15
HEARTSHAWAII kóruskoncert a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>
2019-06-20
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/2. száma
bovebben>>>
2019-06-13
Meghívó Kászoni József: Megvan az ideje a megőrzésnek című könyve bemutatójára és Hajdú József: Épített unitárius örökségünk című fotókiállítására
bovebben>>>
2019-06-12
Túra Magyarkútról a Nagy-Kő-hegyre
bovebben>>>
2019-06-10
Unitárius gyermektábor Magarkúton
bovebben>>>
2019-06-02
Pünkösdi ünnepi istentisztelet és emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére június 10-én, hétfőn 11 órától
bovebben>>>
2019-06-01
A BUE júniusi istentiszteletei, alkalmai
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Hírek

Pünkösdi ünnepi istentisztelet és emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére június 10-én, hétfőn 11 órától

Kedves Testvéreink!

Amint arről már korábban hírt adtunk, pünkösd másnapján, hétfőn 11 órától a három budapesti unitárius egyházközség hívei és más vendégek közösségében kerül sor templomunkban az úrvacsorás istentiszteletre, illetve az azt követő ünnepi rendezvényre:

EMLÉKEZÉS AZ UNITÁRIUSOK ELSŐ BUDAPESTI ISTENTISZTELETÉRE.
Másfél század Budapest szolgálatában.

A rendezvény közös szervezője a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a három budapesti egyházközség.

Részleteket a mellékelt plakáton lehet megtekinteni.

Hívunk és várunk mindenkit szeretettel, jelenlétünkkel járuljunk hozzá a közös ünnepléshez!

Unitárius félóra a Duna Tv műsorán 2019. június 2-án

Kedves Testvéreink!

2019. június 2-án, vasárnap Unitárius félórát láthatnak a Duna Televízióbnan.

A műsorban kolozsvári családi istentiszteletről való tudósítás mellett Kászoni Kövendi József visszatekintését láthatjuk a vallásszabadság évéről, illetve 2019. januárban megválasztott lelkészünkkel, Czire Szabolccsal készült interjút hallgathatjuk meg.

A műsor az alábbi linken megtekinthető:

https://www.mediaklikk.hu/video/unitarius-magazin-2019-06-02-i-adas/#


Közgyűlési meghívó

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

2019. március 24-én (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre

2019. március 31-én (vasárnap)

 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2018. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban illetve a hirdetőtáblán megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

1.                  2018.évi lelkészi jelentés elfogadása,

2.                  2018. évi gondnoki jelentés elfogadása,

3.         A 2018. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása,

4.         A 2019. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása,

5.          Tájékoztatás a lelkészi állás betöltésének helyzetéről

6.          Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

            Kriza János lelkész                                            Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok

                                                                                                    

A BUE 2019 februári alkalmai


Kedves Híveink!

Februári istentiszteleteinkre, alkalmainkra is várjuk Önöket sok szeretettel!

Tájékoztatás a lelkészválasztó közgyűlésről

Kedves Testvérem!

Tisztelettel értesítem, hogy  egyházközségünkben, 2019 január 27-én megtartottuk a lelkészválasztó közgyűlést.

Előzmények:
A Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állása Kászoni-Kövendi József lelkész nyugdíjba vonulásával, 2018. július 1-tól megüresedett. A Budapesti Unitárius Egyházközség 2018. július 29-én tartott közgyűlése a megüresedett lelkészi állás betöltésének módozataként a meghívásos eljárást szavazta meg.
A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma a Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 29. §-a alapján, 2018. augusztus 17. napján 1/2018.8.17. határozatszám alatt Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt nevezte meg a Budapesti Unitárius Egyházközség által meghívandó lelkésznek. A nevezett szabályzat 32. §-a alapján a bemutatkozó istentiszteletre 2019. január 6. napján került sor, amelyet bemutatkozó beszélgetés követett.  
A 2019. január 20-ára összehívott lelkészválasztó közgyűlés határozatlanképtelen volt, mivel a minimálisan szükséges létszámnál kevesebben jelentek meg (a közgyűlési tagok száma 382 fő, minimális szükséges létszám 77 fő, megjelentek 69 fő). Ezért, 2019. január 27-ére újabb közgyűlést hívtunk  össze, amely Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja volt: A Budapesti Unitárius Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltése – Dr. Czire Szabolcs megválasztása.

A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások után titkos szavazásra került sor, a szavazás erdeményeképpen Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt megválasztották a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állásába (64-en szavaztak: 52 mellette, 12 ellene).

A Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 42. & alapján a lelkészválasztással kapcsolatos közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok alapján a Püspöki Hivatal és a Főhatósági Hivatal közigazgatási ügyosztálya megvizsgálja az eljárás szabályosságát, és annak megállapítása esetén a püspök haladéktalanul kinevezi a meghívott lelkészt. A lelkészi kinevezés hatályba lépésének időpontját a püspök a lelkésszel, valamint a presbitériummal való egyeztetés alapján állapítja meg.

Ez úton is gratulálunk a megválasztott lelkésznek, életére és munkájára Isten áldását kérjük!

Atyafiságos tisztelettel:
Kriza János beszolgáló lelkész
Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség