Friss hírek

2019-11-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. novemberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-11-01
Mentálhigénés csoport fiataloknak
bovebben>>>
2019-10-31
Ember és víz - fotókiállítás a BUEban
bovebben>>>
2019-10-31
Túra a Nagy-Kevélyre
bovebben>>>
2019-10-02
2019. október 5 - kiállításmegnyitó és ADY100 koncert
bovebben>>>
2019-09-27
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/3. száma
bovebben>>>
2019-09-27
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. októberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-09-02
Nyitott Templomok Napja a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>
2019-09-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. szeptemberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-08-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. augusztusi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Közlemények

Személyi változások egyházközségünk világi vezetésében

A Budapesti Unitárius Egyházközség 2014. évi rendes közgyűlése az egyházközség világi vezetését érintő személyi változásokról is döntött. Dr. Hatfaludy Zsófia gondnoki tisztségéről lemondott, helyére a közgyűlés Kaveczkiné dr. Farkas Katalin eddigi jegyzőt választotta meg. A jegyzői tisztséget a jövőben Zoltán Csaba presbiter tölti be. Három új presbitert is választottunk: dr. Fori Hajnal, Nagy István Ottó és Orbán Farkas Donát személyében. A csatolt PDF-dokumentumban olvasható egyházközségi közgyűlésünk teljes jegyzőkönyve.

A megválasztott új tisztségviselőknek gratulálunk, és munkájukra Isten áldását kérjük.

Tájékoztatás az egyházfenntartói hozzájárulásról

Egyházközségünk hitéleti és közösségépítő tevékenységének fenntartását és színvonalának megőrzését, javítását az Egyházközség tagjainak anyagi hozzájárulása teszi lehetővé. Az Egyházközség 7 millió forintos éves működési költségének 90 százalékát a hívek adományai fedezik. A hívek anyagi hozzájárulásának legnagyobb részét, közel 60 százalékát az egyházfenntartási hozzájárulás teszi ki.

2013-tól Egyházközségünk Presbitériuma is bevezette a Magyar Unitárius Egyházban már évszázadok óta működő gyakorlatot, és ajánlást tett a kötelező egyházfenntartási hozzájárulás mértékére. Ez aktív keresőknél a kereset, nyugdíjasoknál pedig a nyugdíj 1 százaléka. Minimális összege az aktív keresők esetében  évente 12.000 Ft, a nyugdíjasoknál és a diákoknál évente 6.000 Ft.

Mindazok számára, akik nehéz anyagi helyzetük miatt nem tudják az ajánlott mértékű hozzájárulást teljesíteni, lehetőségük van arra, hogy a mellékelt kérelem (csatolt word dokumentum) kitöltésével a Presbitérium hozzájárulását kérjék az egyházfenntartói hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli felmentéshez. Kérjük, hogy akinek anyagi lehetősége ezt megengedi, a korábbi évekhez hasonlóan az ajánlott mértékű egyházfenntartást meghaladó összeggel vegye ki részét a költségviselésből. Az egyházfenntartói hozzájárulás az adott évre egy összegben is befizethető, így nem szükséges annak befizetésével havonta foglalkozni.

A 2013-ra elkészített kimutatás szerint Egyházközségünk közel ezer tagja közül mindössze 180-an fizették be az ajánlott egyházfenntartást vagy annál nagyobb összeget. Bizonyára sokan azért nem tettek eleget egyházfenntartási hozzájárulási kötelezettségüknek, mert arról nem értesültek vagy megfeledkeztek.

Annak érdekében, hogy Egyházközségünk fenntartásában is érvényesüljön a közös teherviselés elve, kérjük kedves egyháztagjainkat, hogy legalább az ajánlott egyházfenntartói járulékot szíveskedjenek befizetni az Egyházközség pénztárába, a Hírlevéllel együtt megküldött sárga csekken vagy banki átutalással  a Budapesti Unitárius Egyházközség OTP Banknál vezetett  11713005-20304007-00000000 számú bankszámlájára. Utóbbi esetben kérjük, hogy a közlemény rovatban szíveskedjenek feltüntetni a hozzájárulást fizető nevét, több személy esetében neveit. Kérjük, hogy aki teheti, bankjának adjon állandó, havi gyakoriságú átutalási megbízást, így elkerülendő, hogy a hozzájárulás befizetése feledékenységből elmaradjon.

Több alkalommal tapasztaljuk, hogy egyházközségünk tagjai úgy gondolják, hogy személyi jövedelemadójuk egyházi 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásával teljesítették egyházfenntartási kötelezettségüket. Szeretnénk jelezni, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának ilyen módon történő felajánlása nem jelenti az egyházközségi egyházfenntartói hozzájárulás teljesítését, miután a felajánlott összeg nem Egyházközségünk, hanem a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részére kerül átutalásra és mellyel nem Egyházközségünk, hanem az Egyházkerület rendelkezik és költségvetése szerint egyházkerületi célokra használja fel.

Megértését és anyagi hozzájárulását előre is megköszönve, atyafiságos üdvözlettel
A Budapesti Unitárius Egyházközség Presbitériuma

Sikeres volt a Gondviselés Segélyszervezet karácsonyi adománygyűjtése

Jelentős eredményeket hozott a Gondviselés Segélyszervezet (erdélyi és magyarországi tagozattal működő unitárius jótékonysági szervezet) karácsonyi adománygyűjtő akciója. Az alábbiakban közöljük Zoltán Csaba, a Gondviselés magyarországi elnökének beszámolóját.

Tartós élelmiszerek gyűjtése - karácsonyi segélyakció

Megnyílt és bérelhető a magyarkúti Vendégházunk

A magyarkúti Fenyőliget Vendégház teljes felújítása után várja a pihenni vágyó unitárius és más felekezetű érdeklődőket, családokat, baráti társaságokat. A vendégház azokban az időpontokban - vagyis néhány hét kivételével egész évben - bérelhető, amikor azt nem használjuk egyházközségi célokra.

Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség