Friss hírek

2019-07-15
HEARTSHAWAII kóruskoncert a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>
2019-07-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019 júliusi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-06-20
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/2. száma
bovebben>>>
2019-06-13
Meghívó Kászoni József: Megvan az ideje a megőrzésnek című könyve bemutatójára és Hajdú József: Épített unitárius örökségünk című fotókiállítására
bovebben>>>
2019-06-12
Túra Magyarkútról a Nagy-Kő-hegyre
bovebben>>>
2019-06-10
Unitárius gyermektábor Magarkúton
bovebben>>>
2019-06-02
Pünkösdi ünnepi istentisztelet és emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére június 10-én, hétfőn 11 órától
bovebben>>>
2019-06-01
A BUE júniusi istentiszteletei, alkalmai
bovebben>>>
2019-05-31
Unitárius félóra a Duna Tv műsorán 2019. június 2-án
bovebben>>>
2019-04-29
2019. májusi alkalmaink
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Közgyűlési meghívó

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. 

2018. április 5.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

2018. április 22-én (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre

2018. május 6-án (vasárnap)

 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2017. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban illetve a hirdetőtáblán megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

1.            Kászoni-Kövendi József lelkész 2017. évi jelentésének megtárgyalása, elfogadása

2.            Dr. Vajda László 2017. évi gondnoki tevékenységéről beszámoló  megtárgyalása,

               elfogadása

3.            Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok rövid tájékoztatása a 2018. évi feladatokról

4.            A 2017. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása

5.            A 2018. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása

6.            Javaslattétel tiszteletbeli gondnoki cím adományozására Dr. Hatfaludy Zsófia részére

7.            Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

                Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin                                                                          Kászoni-Kövendi József

                               Gondnok                                                                                                             Lelkész                       

Kapcsolódó anyagok:
Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség