Friss hírek

2019-07-15
HEARTSHAWAII kóruskoncert a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>
2019-07-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019 júliusi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-06-20
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/2. száma
bovebben>>>
2019-06-13
Meghívó Kászoni József: Megvan az ideje a megőrzésnek című könyve bemutatójára és Hajdú József: Épített unitárius örökségünk című fotókiállítására
bovebben>>>
2019-06-12
Túra Magyarkútról a Nagy-Kő-hegyre
bovebben>>>
2019-06-10
Unitárius gyermektábor Magarkúton
bovebben>>>
2019-06-02
Pünkösdi ünnepi istentisztelet és emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére június 10-én, hétfőn 11 órától
bovebben>>>
2019-06-01
A BUE júniusi istentiszteletei, alkalmai
bovebben>>>
2019-05-31
Unitárius félóra a Duna Tv műsorán 2019. június 2-án
bovebben>>>
2019-04-29
2019. májusi alkalmaink
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Közgyűlési meghívó


BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

Budapest, 2018. július 2.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk rendkívüli közgyűlését

 

2018. július 22-én (vasárnap)

 

11 órai kezdettel tartjuk meg a 1055 Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később, 2018. július 29-én 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik a 2017. év folyamán egyházfenntartás címén a meghatározott minimális összeg befizetésével anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Az Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltése

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 12. § szerint: A lelkészi állás betöltésének módozatai: pályázat, meghívás, a püspök felkérése a lelkészi állás betöltésére.

2.                  Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

Kriza János s.k.

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin          

beszolgáló lelkész 

gondnok

 

 

                                               

                                             Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség