Friss hírek

2018-10-01
A BUe 2018.októberi alkalmai
bovebben>>>
2018-09-22
Megjelent a BUE Hírlevelének legújabb, 2018/3. száma
bovebben>>>
2018-08-31
A BUE szeptemberi alkalmai
bovebben>>>
2018-08-23
2018.szeptember 15-én Nyitott Templomok Napja a Budapesti Unitárius Egyházközségben
bovebben>>>
2018-07-03
2018 júliusi alkalmaink
bovebben>>>
2018-07-03
Közgyűlési meghívó
bovebben>>>
2018-05-28
2018 júniusi alkalmaink
bovebben>>>
2018-05-23
Dr. Mayer Péter fotókiállításának megnyitója
bovebben>>>
2018-05-18
Megjelent a BUE Hírlevelének legújabb, 2018/2. pünkösdi száma
bovebben>>>
2018-05-10
Nyárköszöntő Istentisztelet Magyarkúton
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Közgyűlési meghívó


BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

Budapest, 2018. július 2.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk rendkívüli közgyűlését

 

2018. július 22-én (vasárnap)

 

11 órai kezdettel tartjuk meg a 1055 Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később, 2018. július 29-én 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik a 2017. év folyamán egyházfenntartás címén a meghatározott minimális összeg befizetésével anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

 

1.                  Az Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltése

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 12. § szerint: A lelkészi állás betöltésének módozatai: pályázat, meghívás, a püspök felkérése a lelkészi állás betöltésére.

2.                  Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

Kriza János s.k.

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin          

beszolgáló lelkész 

gondnok

 

 

                                               

                                             Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség