Friss hírek

2019-04-29
2019. májusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-04-10
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/1. húsvéti száma
bovebben>>>
2019-04-01
2019. áprilisi alkalmaink
bovebben>>>
2019-03-03
Közgyűlési meghívó
bovebben>>>
2019-03-02
Közös utakon
bovebben>>>
2019-03-01
2019 márciusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-02-11
farsang február 23-án
bovebben>>>
2019-01-29
A BUE 2019 februári alkalmai
bovebben>>>
2019-01-28
Tájékoztatás a lelkészválasztó közgyűlésről
bovebben>>>
2019-01-06
Lelkészválasztó közgyűlési meghívó
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Hírek

Lelkészválasztó közgyűlési meghívó


BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. 

Budapest, 2019. január 6.

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk

2019. január 20.  napján (vasárnap) 11 órai kezdettel

rendkívüli, lelkészválasztó közgyűlést tart

 

a 1055 Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

            A Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állása 2018. július 30. napján megüresedett. A Budapesti Unitárius Egyház Közgyűlése 2018. július 29. napján tartott közgyűlése a megüresedett lelkészi állás betöltésének módjaként a meghívásos eljárást szavazta meg.

            A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma a Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 29. §-a alapján 2018. augusztus 17. napján 1/2018.8.17. határozatszám alatt Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt nevezte meg a Budapesti Unitárius Egyházközség által meghívandó lelkésznek, aki elfogadta a meghívást.

A nevezett szabályzat 32. §-a alapján a bemutatkozó istentisztelet dátuma: 2019. január 6., melyet bemutatkozó beszélgetés követ.

 

A közgyűlés napirendje:

 

Dr. Czire Szabolcs egyházközségi lelkésszé történő megválasztása

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később,

 2019. január 27. napján(vasárnap) 11 órakor

kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik a 2018. év folyamán egyházfenntartás címén a meghatározott minimális ajánlott összeg befizetésével anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A  lelkészválasztói közgyűlésen az tud szavazni, aki megfizette a 2018. évi  egyházfenntartói díjat. 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

                        Kriza János s.k.                                              Kaveczkiné dr. Farkas Katalin s.k.

                    beszolgáló lelkész                                                              gondnok    

Kapcsolódó anyagok:
Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség