Friss hírek

2019-11-23
a BUE 2019 decemberi alkalmai
bovebben>>>
2019-11-11
Könyvbemutató
bovebben>>>
2019-11-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. novemberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-11-01
Mentálhigénés csoport fiataloknak
bovebben>>>
2019-10-31
Ember és víz - fotókiállítás a BUEban
bovebben>>>
2019-10-31
Túra a Nagy-Kevélyre
bovebben>>>
2019-10-02
2019. október 5 - kiállításmegnyitó és ADY100 koncert
bovebben>>>
2019-09-27
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/3. száma
bovebben>>>
2019-09-27
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. októberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-09-02
Nyitott Templomok Napja a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Egyházközségünkről

Egyházközségünk története

Egyházközségünk részletes története elolvasható Szaniszló József kötetében: A Budapesti Unitárius Egyházközség története a jegyzőkönyvek tükrében (Budapest, 2010). Az alábbiakban így csupán történeti vázlatot közlünk.

Első budapesti unitárius nyilvános istentiszteletet tartotta: Ferencz József kolozsvári lelkész, 1869. június 13-án. Ezen nemcsak unitáriusok vesznek részt, hanem jelen vannak szép számmal más vallású érdeklődők is.  Látva a hallgatóság érdeklődését ígéretet tesz a prédikátor újabb istentiszteletek tartására.

1876. október 22-én
dr. Ferencz József püspök istentiszteletet tart a Deák-téri iskola dísztermében. A nem unitárius hallgatóság sorában ott ülnek: Jókai Mór, Szász Károly írók is. Ezt az évet tekintjük az egyházközség megalakulásának.

1881. okt. 2-án Derzsi Károly addigi tordai lelkész-tanár, foglalja el a lelkészi állást.

1888-1890 között épül fel a budapestiek unitárius temploma az Alkotmány utca, Nagy Ignác (volt Koháry) és Szalay utca ölelésében. A templom felszentelésére, 1890. október 26-án kerül sor.

1895. október 10-én  a keblitanácsi jegyzőkönyv tanúsága szerint Derzsi Károly 14 évi lelkészi szolgálat után úgy dönt, hogy betegségére való hivatkozással nyugdíjba vonul.

Az egyházközség második lelkésze, az azelőtt szintén Tordán szolgáló Gál Miklós, aki 1896. február 13-án foglalja el állását. Gál lelkész 1899. április 22-én egészségi okokra való hivatkozással lemond lelkészi állásáról.

Ferencz József püspök javaslatot tesz a lelkészi állás betöltésére vonatkozóan, és javasolja Józan Miklós volt polgárdi segédlelkészt, aki azt követően Oxfordban is tanult, és Torockón teljesített lelkészi szolgálatot. Lelkészsége majd később püspök-vikáriusi tevékenysége alatt jut el az egyházközség történetének a csúcsára - joggal nevezhetjük ezt budapesti unitárius aranykornak. Józan Miklós neve, lelkészi-teológiai életműve 1900-tól a II. világháborúig meghatározta Egyházközségünk történetét.

1928-tól Csiki Gábor a Budapesti Unitárius Misszióház lelkészeként szolgál, nevéhez fűződik a ferencvárosi Hőgyes Endre utca 3. sz. alatti templomos ingatlan kialakítása, a missziós tevékenység megszervezése. Ebben a házban jelenleg második budapesti unitárius templom és a Bartók Béla Unitárius Egyházközség működik.

Szintén 1928-ban kerül a Budapesti Unitárius Egyházközséghez Pethő István hitoktatói minőségben, akinek a későbbiekben nevéhez kapcsolódik a pestszentlőrinci egyházközség megszervezése, a templom felépítése. A Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség ma is működik: 2011-ben ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját.

Bíró Lajos budapesti másodlelkészi szolgálata az első világháborútól, 1928-ig tart, amikor is helyet cserél Barabás Istvánnal és Hódmezővásárhelyre távozik. Barabás István így 1928-tól segíti Józan Miklóst annak munkájában, és szolgálata 1950-ig (nyugdíjazásáig) tart.

1929-től vallástanári szolgálatokat lát el Iván László, aki 1938-ig, haláláig szolgál. 1939-ben vallástanárként kezdi szolgálatát Szent-Iványi Sándor, aki 1946-ban Amerikába távozik. Ugyaebben az évben kerül az egyházközségbe Kereki Gábor, aki 1947-ben az oxfordi egyetemre megy tanulni, és kint marad Angliában.

1943-ban kezdi meg szolgálatát Budapesten Bencze Márton, aki a későbbiekben főjegyzői feladatokat, majd 1994-től a püspöki tisztséget is betölti.

1951
-től nyugalomba vonulásáig, 1953-ig szolgál Buzogány Kálmán.

1953.
novembertől 1970-ben bekövetkezett haláláig R. Filep Imre áll a budapesti egyházközség élén.

1971-től 1991-ig Huszti János szolgál Budapesten, majd 1992-től Szent-Iványi Ilona az egyházközség lelkésze.

Társlelkész volt ebben az időben (1994-től 1998-ig) Kászoni-Kövendi József, aki 1998-től 2018-ig az egyházközség vezető lelkésze volt. 2018 júliusától 2019 áprilisáig Kriza János szolgált egyházközségünkben.

Az egyházközségünk közgyűlése 2019 tavaszán dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt választotta vezető lelkészének, aki 2019 áprilisától szolgál egyházközségünkben.

Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség