Friss hírek

2019-11-23
a BUE 2019 decemberi alkalmai
bovebben>>>
2019-11-11
Könyvbemutató
bovebben>>>
2019-11-01
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. novemberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-11-01
Mentálhigénés csoport fiataloknak
bovebben>>>
2019-10-31
Ember és víz - fotókiállítás a BUEban
bovebben>>>
2019-10-31
Túra a Nagy-Kevélyre
bovebben>>>
2019-10-02
2019. október 5 - kiállításmegnyitó és ADY100 koncert
bovebben>>>
2019-09-27
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/3. száma
bovebben>>>
2019-09-27
A Budapesti Unitárius Egyházközség 2019. októberi istentiszteletei, programjai
bovebben>>>
2019-09-02
Nyitott Templomok Napja a Budapesti Unitárius Templomban
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Hittestvéreink

Erdélyi Unitárius Egyház

A reformáció korában, Erdélyben un. "bevett" (a latin recepta szóból) és törvényes joggal felruházott vallások közül a negyedik, az 1568. január 6-13. Tordai országgyűlés, ahol először a világon hirdetik ki a vallás- és lelkiismereti szabadság törvényét, követően. Ettől az évtől számítjuk az unitárius egyház fennállását. Az egyház alapelve: "Isten lélek…" (Jn 4, 24), s mint ilyen Isten személyre és lényegre nézve oszthatatlan egység. Ebből ered egyházunk és hitünk elnevezése is: unus, unitas (lat. egység, egy Isten hívő).

Vallásalapító püspökünk Dávid Ferenc, Kolozsvár szülötte, akinek nevéhez és tevékenységéhez fűződik az unitárius vallás létrejötte. A reformált egyházak során belül az un. radikális reformációt követő egyházak csoportjába sorolható. Ellentétben a lutheri és kálvini reformációval szemben, amelyek nem mentek el a reformátori munkásság rendjén addig, míg az unitárius reformáció.

David Ferenc halála 1579. november 15(?) súlyos és nehéz gondok elé állította az unitárius egyházat. A felekezeti türelmetlenség és a politikai elnyomás súlyosan nehezedett rá háromszáz éven keresztül egyházunkra. Ennek következtében elveszett sok templomunk, egyházközségeink, híveink mintegy háromnegyed része (dési complanáció, 1638). Így állt elő az az áldatlan állapot, hogy egyházépítés helyett önvédelemre, mint pótcselekvésre, kellett fordítaniuk minden erejüket. Ezt követően egyházunk felszabadulva a több évszázados elnyomás alól, összeszedhette maradék erőit és szabadabban építhette Isten országát. A hívek áldozatkészségéből templomok épültek, az egyháztagok száma lassan szaporodhatott, aminek következtében Dávid Ferenc nevét szabadabban lehetett emlegetni és szellemében szabadabban prédikálni.

Egyházunk 1879-ben Dávid Ferenc halálának háromszáz éves évfordulóján ünnepelhette meg első ízben alapítójának emlékét.

Az unitárius egyház, mint annak megalakítása óta, a tiszta jézusi eszmék hirdetésének, Isten és ember és vallás szolgálatában áll, és keresztényi elveket érvényesít. Tanításnak alapköve és zsinórmértéke a Biblia és azok a jézusi eszmék, amelyek immár 439 éve megtartották egyházunkat.

Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség