Friss hírek

2019-04-29
2019. májusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-04-10
Megjelent a Budapesti Unitárius Egyházközség Hírlevelének 2019/1. húsvéti száma
bovebben>>>
2019-04-01
2019. áprilisi alkalmaink
bovebben>>>
2019-03-03
Közgyűlési meghívó
bovebben>>>
2019-03-02
Közös utakon
bovebben>>>
2019-03-01
2019 márciusi alkalmaink
bovebben>>>
2019-02-11
farsang február 23-án
bovebben>>>
2019-01-29
A BUE 2019 februári alkalmai
bovebben>>>
2019-01-28
Tájékoztatás a lelkészválasztó közgyűlésről
bovebben>>>
2019-01-06
Lelkészválasztó közgyűlési meghívó
bovebben>>>


Galériák


Életképek
Erdélyi konfirmandus tábor 2009
Gyerekkarácsony 2008
Konfirmáció 2009
Konfirmáció 2010
Magyarkút 2012
Templomunk
Templomunk külső képei

Aktualitások

Hírek

Közgyűlési meghívó

BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

 

K Ö Z G Y Ű L É S I   M E G H Í V Ó

 

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk évi rendes közgyűlését

2019. március 24-én (vasárnap)

11 órai kezdettel tartjuk meg a Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre

2019. március 31-én (vasárnap)

 11 órakor kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik 2018. év folyamán egyházfenntartás címén anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban illetve a hirdetőtáblán megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

A közgyűlés napirendje:

1.                  2018.évi lelkészi jelentés elfogadása,

2.                  2018. évi gondnoki jelentés elfogadása,

3.         A 2018. évi zárszámadás ismertetése és elfogadása,

4.         A 2019. évi költségvetés ismertetése, megvitatása és elfogadása,

5.          Tájékoztatás a lelkészi állás betöltésének helyzetéről

6.          Egyebek

 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

            Kriza János lelkész                                            Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok

                                                                                                    

A BUE 2019 februári alkalmai


Kedves Híveink!

Februári istentiszteleteinkre, alkalmainkra is várjuk Önöket sok szeretettel!

Tájékoztatás a lelkészválasztó közgyűlésről

Kedves Testvérem!

Tisztelettel értesítem, hogy  egyházközségünkben, 2019 január 27-én megtartottuk a lelkészválasztó közgyűlést.

Előzmények:
A Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állása Kászoni-Kövendi József lelkész nyugdíjba vonulásával, 2018. július 1-tól megüresedett. A Budapesti Unitárius Egyházközség 2018. július 29-én tartott közgyűlése a megüresedett lelkészi állás betöltésének módozataként a meghívásos eljárást szavazta meg.
A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma a Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 29. §-a alapján, 2018. augusztus 17. napján 1/2018.8.17. határozatszám alatt Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt nevezte meg a Budapesti Unitárius Egyházközség által meghívandó lelkésznek. A nevezett szabályzat 32. §-a alapján a bemutatkozó istentiszteletre 2019. január 6. napján került sor, amelyet bemutatkozó beszélgetés követett.  
A 2019. január 20-ára összehívott lelkészválasztó közgyűlés határozatlanképtelen volt, mivel a minimálisan szükséges létszámnál kevesebben jelentek meg (a közgyűlési tagok száma 382 fő, minimális szükséges létszám 77 fő, megjelentek 69 fő). Ezért, 2019. január 27-ére újabb közgyűlést hívtunk  össze, amely Szervezeti és Működési Szabályzat alapján, a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

A közgyűlésnek egyetlen napirendi pontja volt: A Budapesti Unitárius Egyházközség megüresedett lelkészi állásának betöltése – Dr. Czire Szabolcs megválasztása.

A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások után titkos szavazásra került sor, a szavazás erdeményeképpen Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt megválasztották a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állásába (64-en szavaztak: 52 mellette, 12 ellene).

A Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 42. & alapján a lelkészválasztással kapcsolatos közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok alapján a Püspöki Hivatal és a Főhatósági Hivatal közigazgatási ügyosztálya megvizsgálja az eljárás szabályosságát, és annak megállapítása esetén a püspök haladéktalanul kinevezi a meghívott lelkészt. A lelkészi kinevezés hatályba lépésének időpontját a püspök a lelkésszel, valamint a presbitériummal való egyeztetés alapján állapítja meg.

Ez úton is gratulálunk a megválasztott lelkésznek, életére és munkájára Isten áldását kérjük!

Atyafiságos tisztelettel:
Kriza János beszolgáló lelkész

Lelkészválasztó közgyűlési meghívó


BUDAPESTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. 

Budapest, 2019. január 6.

K Ö Z G Y Ű L É S I  M E G H Í V Ó

Ezúton, valamint szószéki hirdetéssel értesítjük kedves egyházfenntartó unitárius testvéreinket, hogy Egyházközségünk

2019. január 20.  napján (vasárnap) 11 órai kezdettel

rendkívüli, lelkészválasztó közgyűlést tart

 

a 1055 Budapest V. Nagy Ignác u. 2-4. sz. alatti templomunkban.

 

            A Budapesti Unitárius Egyházközség lelkészi állása 2018. július 30. napján megüresedett. A Budapesti Unitárius Egyház Közgyűlése 2018. július 29. napján tartott közgyűlése a megüresedett lelkészi állás betöltésének módjaként a meghívásos eljárást szavazta meg.

            A Budapesti Unitárius Egyházközség presbitériuma a Magyar Unitárius Egyház Lelkészeinek Képesítéséről, Választásáról és Kinevezéséről Szóló Szabályzat 29. §-a alapján 2018. augusztus 17. napján 1/2018.8.17. határozatszám alatt Dr. Czire Szabolcs lelkészt, teológiai tanárt nevezte meg a Budapesti Unitárius Egyházközség által meghívandó lelkésznek, aki elfogadta a meghívást.

A nevezett szabályzat 32. §-a alapján a bemutatkozó istentisztelet dátuma: 2019. január 6., melyet bemutatkozó beszélgetés követ.

 

A közgyűlés napirendje:

 

Dr. Czire Szabolcs egyházközségi lelkésszé történő megválasztása

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre egy héttel később,

 2019. január 27. napján(vasárnap) 11 órakor

kerül sor azonos helyszínen és napirenddel.

 

A közgyűlésen szavazati joggal azon egyháztagok vehetnek részt, akik a 2018. év folyamán egyházfenntartás címén a meghatározott minimális ajánlott összeg befizetésével anyagilag hozzájárultak egyházközségünk működéséhez. Ezen tagok neve az egyházközségi hivatalban megtekinthető.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok egyötöde jelen van. Szavazati jogukat a tagok személyesen gyakorolhatják.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A  lelkészválasztói közgyűlésen az tud szavazni, aki megfizette a 2018. évi  egyházfenntartói díjat. 

Egyházközségünk tagjainak minél nagyobb számban történő megjelenésére és aktív részvételére feltétlenül számítunk, ezért hívjuk és várjuk a híveket erre a fontos eseményre.

 

Atyafiságos tisztelettel és együttműködését előre is megköszönve

 

                        Kriza János s.k.                                              Kaveczkiné dr. Farkas Katalin s.k.

                    beszolgáló lelkész                                                              gondnok    

2018 karácsonyi alkalmai

Tisztelt Híveink!

December 23-án, advent 4. vasárnapján 16 órától kerül megrendezésre hagyományos Karácsonyfa-ünnepünk. (A gyerekeket a főpróbára 15 órától várjuk.) Az ünnepség műsora a gyermekek kis produkcióiból alakul, így várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen mondanának el egy verset, énekelnének, vagy játszanának el egy darabot hangszerükön. A rendezvényen fellépni kívánó gyermek nevét, műsorát Jancsik Márta illetve Mészáros Nóra várja a marta.jbernat@gmail.com illetve a  nora.zita.meszaros@gmail.com e-mail címre. Természetesen örömmel várjuk mindazokat is, akik nem tudnak előre jelentkezni erre a szép ünnepségre.

 

December 24-én, hétfőn 16 órától Szentesti áhítatra kerül sor, ahol Nagy Zsuzsanna vezetésével felidézzük Jézus születéstörténetét bibliai versek és karácsonyi dallamok segítségével a karácsonyfaizzók fényében. 

 

December 25-én, kedden 9 és 11 órakor, illetve 26-án, kedden 11 órakor karácsonyi ünnepi istentiszteletre kerül sor templomunkban, ahol az Úr asztalát megterítjük, s a rá emlékeztető jegyeket: a kenyeret és a bort elhelyezzük. Prédikál Kriza János, Kászoni-Kövendi József illetve Nagy Zsuzsanna.

Kapcsolat | Impresszum | Adatvédelem | ©2007 Budapesti Unitárius Egyházközség